D'Zerschneiden:

Op Rendez-vous (Tel : 929136) knnt dier Mindes, Dnschdes a Mttwochs bei mir laanscht kommen an ert Fleesch zerschneide loossen.

Dier sidd dobi, wann ere Bischt zerschnidde gtt.

Dier knnt dFleesch direkt an dTuute maachen an vakuumiren.

Ech berooden iech och ger an kann iech och genee son woufier dier di eenzel Saachen huelt an och wi dier se virbereed.


© DANI KNEIP